Bonussen aan de top | Zelfverrijking | Iedereen moeten winstdelen

Bonussen aan de top slecht voor resultaten?!

Geschreven door

Passionned Group is dé specialist in datagedreven werken. Onze bevlogen en ervaren consultants helpen grotere en kleinere organisaties bij de kanteling naar een intelligente, datagedreven organisatie. Om het jaar organiseren wij de prestigieuze prijs voor de Slimste organisatie van Nederland.

Eerlijker delen levert organisaties veel meer op

Er is de afgelopen jaren veel in de media over te doen geweest: de riante salarissen en beloningen aan de top van organisaties. De politiek sprak van zelfverrijking en een graaicultuur. Onderzoek onder 269 organisaties wijst er op dat royale bonussen die zijn voorbehouden aan het topmanagement geen goede invloed op de (financiële) resultaten van de organisatie hebben.

Iedereen laten delen in de winst

In het nationale onderzoek Business Intelligence is gevraagd of de resultaten van de organisatie waren verbeterd én welke medewerkers in aanmerking kwamen voor prestatiebeloning. Organisaties die goede resultaten boekten, bleken niet alleen het topmanagement te belonen naar prestatie, maar alle medewerkers en managers te laten delen in de “winst”. Andersom zien we dat verhoudingsgewijs de slecht presterende organisaties vaker alleen de top belonen voor hun “prestaties”. Ook het belonen van alle managers in plaats van alleen het topmanagement laat een substantieel verschil zien.

Grafisch weergegeven

Hieronder is de relatie tussen verbeteringen en prestatiebeloning grafisch weergegeven. In de taartpunten staat vermeld of er prestatiebeloning wordt toegepast en wie er voor in aanmerking komen.

Resultaten en prestaties niet verbeterd

Resultaten en prestaties wel verbeterd

Een heikel punt

Prestatiebeloning voor iedereen is een heikel punt aangezien de Nederlandse werknemer doorgaans niet zit te wachten op prestatiebeloning. Het zou onrechtvaardig zijn, de verkeerde types aantrekken en korte termijn denken in de hand werken. Men is nog verslaafd aan de loongebouwen uit de vorige eeuw, met zekerheid voor alles.

Het werkt alleen wanneer…

Prestatiebeloning kan alleen goed werken wanneer dit hand in hand gaat met een aantal essentiële voorwaarden die kenmerkend zijn voor intelligente organisaties. Een greep hieruit:

  • de te realiseren doelen dienen duidelijk, haalbaar en goed meetbaar te zijn;
  • de prestaties dienen uiteraard in voldoende mate beïnvloedbaar te zijn door de medewerker;
  • de medewerker is niet alleen verantwoordelijk voor de resultaten, hij of zij mag ook meebeslissen en beschikken over voldoende stuurmaatregelen;
  • men beschikt over voldoende stuurinformatie om de prestaties periodiek te monitoren;
  • persoonlijke targets zijn gekoppeld aan de strategische doelstellingen van de organisatie;
  • ondersteuning door moderne ict.

Afrekenen die je bij de kassa van de supermarkt

Het is belangrijk dat prestatiemanagement niet wordt gebruikt om medewerkers op kille wijze af te rekenen of ten onrechte bonussen op te strijken. Afrekenen die je bij de kassa van de supermarkt. Het gaat er juist om dat men medewerkers aanspreekt op zowel positieve als negatieve resultaten, en dat men een prestatiemanagementsysteem gebruikt om daadwerkelijk de organisatie te ontwikkelen. Dat betekent samen kijken waar het beter kan, en waar nodig gericht investeren in de competenties van medewerkers, de gedragscultuur en de structuur van de organisatie.

Prijs voor de Slimste organisatie van Nederland

Het onderzoek – in opdracht van Passionned Group uitgevoerd door IDC – is gehouden in het kader van de Dutch BI & Data Science Award, een jaarlijkse prijs voor de slimste organisatie van Nederland. Vorig jaar won KPN Mobiel en het Centrum Financiën Instellingen (CFI). Voor meer informatie over het onderzoek – het Nationaal BI Survey, Dutch BI & Data Science Award en de winnaars kun je contact opnemen met Daan van Beek, eindbaas van de Passionned Group.

Reageer op dit artikel van Daan van Beek

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Een selectie van onze klanten

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met bonussen aan de top (zelfverrijking) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek, Managing Director

DAAN VAN BEEK MSc

Managing Director & auteur van 'De intelligente, datagedreven organisatie'

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
15