Datawarehouse | BI tool | Business Intelligence succes & doelen

Datawarehouse en BI tool niet noodzakelijk voor slagen BI

Geschreven door

Passionned Group is dé specialist in datagedreven werken. Onze bevlogen en ervaren consultants helpen grotere en kleinere organisaties bij de kanteling naar een intelligente, datagedreven organisatie. Om het jaar organiseren wij de prestigieuze prijs voor de Slimste organisatie van Nederland.

In een recente poll op onze website over Business Intelligence vroegen we bezoekers om hun mening te geven over de stelling “Een business intelligence traject kan nooit slagen wanneer…”. Hieronder vindt u de uitslag van de stemming.

Faalkans het grootst wanneer topmanagement niet betrokken is

Bezoekers geven aan dat de faalkans van business intelligence het grootst is wanneer er teveel KPI’s zijn en het topmanagement niet actief bij BI betrokken is. Hoe zit dat?

Het behalen van doelen

Een KPI-scorekaart is een systeem waarbij door middel van een groep samenhangende (financiële en niet-financiële) indicatoren inzicht wordt gegeven in het behalen van een aantal kwantitatieve en kwalitatieve doelen. Deze doelen zijn gebaseerd op de kritieke succesfactoren voor het realiseren van de vastgestelde strategiekaart en missie.

Hierbij is het van belang om aandacht te schenken aan het werken met BI tools, maar ook gedragscompetenties zoals proactiviteit, analyse- en actiegerichtheid, afspraken maken en deze nakomen, (periodiek) praten over de cijfers, conclusies trekken, keuzes durven maken en eraan vasthouden en projectmatig verbeteren. Het eindresultaat van fase twee is dat teamleiders en managers, ieder voor zich maar vooral ook samen, kunnen komen tot actieplannen en verbetering op de belangrijkste KPI’s.

Gedrag is zichtbaar

Maar het gaat feitelijk verder en dieper. Gedrag is zichtbaar, iemand werkt niet of nauwelijks samen of iemand neemt geen beslissingen. Aansluiting maken met bestaande stuur- en ontwikkelinstrumenten als competentiemanagement, Management Development, de HRM gesprekkencyclus en het thema “ongeschreven regels” zijn in deze fase dan ook een must om daadwerkelijk een verandering in het gedrag te kunnen bewerkstelligen. Prestatiemanagement is meer dan het invullen van een scorecard, het vraagt ook een andere manier van denken en handelen van de organisatie.

Prestatiemanagement is alleen succesvol als:

  • Managers/teamleiders gaan daadwerkelijk sturen: hier is het van belang dat de leidinggevenden ruimte creëren om medewerkers (zelf) te laten sturen, en dat ambities worden meegeven om resultaten te kunnen maken. De resultaten worden ook gevalideerd door de leidinggevenden. Bij De Woonplaats zal vaker horizontaal (samenwerken) worden gestuurd, en veel minder verticaal (escalatie).
  • Managers/teamleiders nemen verantwoordelijkheid: vooral bij afdeling- en teamoverschrijdende processen is dit belangrijk. De bedrijfseconomische toegevoegde waarde van een organisatie zit vooral in het ‘gat’ tussen de teams.
  • De kwaliteit van informatie wordt continu verbeterd: werken met scorekaarten, is ook actief werken aan verbetering van de scorekaart en de informatie en onderliggende gegevens. Wanneer men constateert dat data niet klopt, worden acties ondernomen om dit in het bronsysteem structureel te verbeteren. Onjuiste gegevens worden waar mogelijk direct aangepast.
  • Oude rapportages worden niet meer gebruikt: Bestaande lijstjes en oude rapportages worden waar mogelijk niet meer gebruikt. Medewerkers zien de scorekaarten als hét primaire sturingsinstrument van de Woonplaats.
  • De organisatie als eenheid: Er zal worden gezocht naar een cultuur waarbij de eenheid van de organisatie centraal staat, dat wil zeggen processturing en gericht op samenwerken. Displays met de scorecards op elke verdieping kunnen dit stimuleren, evenals het ter beschikking stellen van de dashboards aan iedereen. Bij kwesties wordt eerst geprobeerd om onderling eruit te komen, in plaats van te escaleren naar het management. We kunnen elkaar aanspreken op positieve en negatieve prestaties. Medewerkers kunnen loskomen van het instituut organisatie.

Verkeerde BI tool of een datawarehouse

Het niet hebben van een datawarehouse en of het kiezen van een verkeerde BI tool zouden volgens de stemmers niet veel mogen uitmaken in relatie tot het succes van BI. Althans niet in eerste instantie.

 

Een business intelligence traject kan nooit slagen wanneer...

 

Overeenkomsten met de Nationaal BI Survey

De resultaten hiervan komen overeen met de Nationaal BI Survey, waarvan de resultaten verwerkt zijn in het onderzoeksrapport “De 7 grootste valkuilen in BI”.

Reageer op dit artikel van Daan van Beek

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Een selectie van onze klanten

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met datawarehouse (bi tool) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek, Managing Director

DAAN VAN BEEK MSc

Managing Director & auteur van 'De intelligente organisatie' (6e druk)

neem contact met mij op

Fact sheet

Aantal organisaties geholpen
32
Aantal trainingen & workshops
33
Aantal deelnemers opgeleid
34
Gemiddelde klantervaring
8,9
Aantal consultants & docenten
35
Aantal kantoren
3
Aantal jaren actief
14