Competitive intelligence | Impact voor u als BI beslissers

De grootste impact komt van beslissers buiten de organisatie!

Geschreven door

Passionned Group is dé specialist in datagedreven werken. Onze bevlogen en ervaren consultants helpen grotere en kleinere organisaties bij de kanteling naar een intelligente, datagedreven organisatie. Om het jaar organiseren wij de prestigieuze prijs voor de Slimste organisatie van Nederland.

In vrijwel elke bedrijfstak zijn er slachtoffers gevallen als gevolg van de economische crisis. Geheel voorspelbaar volgens het Keynesiaanse model overigens, want door lastig te verkrijgen krediet slinkt het werkkapitaal en kunnen bedrijven uitgeven en investeren. Dat leidt tot uitval van de vraag bij toeleveranciers, die op hun beurt weer in de problemen raken. Dit scenario speelt zich af in vrijwel iedere branche en op elk niveau in de waardeketen, waardoor het effect op de gehele economie als versterkt doorwerkt.

Slim zijn is noodzakelijk

Zoals altijd biedt ook deze crisis evenveel kansen als bedreigingen. De sterksten van nu hebben de beste kaarten om de concurrentieslag te winnen, omdat zij door de crisis gedwongen worden te vechten. Maar of zij bij de economische opleving na de crisis ook als sterkste blijven bestaan valt nog te bezien. De echte winnaars zijn niet de bedrijven die het beste product hebben, maar de organisaties die het beste weten welke positie zij tijdens en na de crisis in de markt moeten innemen. Niet noodzakelijk de sterksten, maar de slimsten zullen als winnaar uit de bus komen.

Competitive intelligence

Het verleden leert dat bedrijven die beschikken over goede Competitive Intelligence aanmerkelijke betere overlevingskansen hebben in slechte tijden dan hun rivalen. En dat zij bij de opleving na de crisis sneller een leidende positie innemen. ‘Competitive Intelligence’ gaat veel verder dan het het beschikken over informatie over de concurrenten en markt. Het hebben van de gegevens is verre van voldoende.

Winnaars

De winnaars van de crisis zijn die bedrijven die te allen tijde begrijpen hoe de problemen van de crisis zich voor de verschillende doelgroepen manifesteren in de voortschrijdende ontwikkeling van de economie en die weten waar de overige spelers zich positioneren in de markt ten opzichte van die situatie. De winnaars zijn bovendien die bedrijven die weten welke speler over welke capaciteit, kennis en kunde beschikt als de crisis aan zijn einde komt en de groeiende behoefte bediend moet worden. Het zijn de bedrijven die weten dat die behoefte bovendien nooit meer zal zijn zoals die voor de crisis was.

Externe factoren de beslissende factor

De meeste beslissingen die van invloed zijn op een organisatie worden buiten de organisatie genomen, door derden. Het bedrijf zelf heeft er veelal niet of nauwelijks vat op. De invloed van deze beslissingen wordt in economisch moeilijke tijden bovendien groter. Klanten kopen minder en vergelijken scherper, dus moeten bedrijven slimmer werken. Banken verstrekken minder makkelijk krediet. Concurrenten verlagen de prijs en hun reclamecampagnes worden feller en meer gericht op het voordeel ten opzichte van ‘de concurrent’.

Waar een organisatie in ‘luxe’ tijden een tamelijk rustige eigen koers kan varen op basis van een unieke propositie en merkbeleving zal de afstand tot de concurrenten in slechte tijden snel afnemen tot kernvoordelen van een product. Daarbij komt dat de marge voor fouten en tegenvallers snel kleiner wordt. Verkeerde beslissingen en late reacties krijgen substantieel grotere gevolgen door het ontbreken van buffers. Het niet kunnen anticiperen op de acties van partijen in de omgeving (niet alleen concurrenten, maar ook klanten en andere stakeholders) zet een organisatie op voorhand op achterstand.

Met andere woorden: waar een helder beeld van de externe omgeving al bepalend is bij de overlevingskansen in de crisis, is het absoluut onmisbaar om als een sterkere speler uit de crisis naar voren te komen.

De crisis biedt kansen

Dit is een samenvatting van het eerste deel van het artikel van Arent van ’t Spijker dat hij schreef voor het laatste jaarboek. Wilt u hierover meer weten? Bestel dan een van de laatste exemplaren van ons bijna uitverkochte jaarboek BI en performance management 2008-2009.

Reageer op dit artikel van Daan van Beek

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Een selectie van onze klanten

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met competitive intelligence (impact voor u als bi beslissers) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek, Managing Director

DAAN VAN BEEK MSc

Managing Director & auteur van 'De intelligente, datagedreven organisatie'

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
15