De genomineerden van de Dutch Business Intelligence Award 2006
Passionned Group is dé specialist in datagedreven werken, dashboards, KPI's, continu verbeteren, algoritmes, data science en BI. Om het jaar organiseren we de Dutch BI & Data Science Award™ voor intelligente, datagedreven organisaties waar data de dienst uitmaakt.

Zes organisaties genomineerd

De jury heeft zes organisaties genomineerd voor de 2006-editie van de Business Intelligence Awards. Naast de juryprijs is er een publieksprijs uitgereikt. Deze is gewonnen door het Centraal Boekhuis. De uitreiking van de Business Intelligence Awards 2006 en de publieksprijs heeft plaatsgevonden op het Congres & Expo Business Intelligence 2006 op dinsdag 13 maart.

CATEGORIE: PROFIT

Nashuactec [www.ricoh.nl (voorheen nashuatec)]

Ricoh / Nashuatec

 • Aanbieder van document management oplossingen, 50.000 klanten in de Benelux, 1.900 medewerkers en 20% marktaandeel
 • zeer sterke visie, methodologie en combinatie van competentiemanagement, kennismanagement, BI en change management
 • engineers krijgen alle klantinfo, besluitvorming laag in organisatie
 • menskant belangrijk, men helpt medewerkers het gedrag te veranderen en de competenties bij te spijkeren door middel van programma’s, in lijn van de strategie
 • integrale benadering: people, technology en processes
 • strategie vertaald naar werkvloer ook door middel van balanced scorecard en cascading scorecards
 • het PMF-principe (prestatiemanagement + feedback) in de praktijk gebracht
 • volledig scorecard (alle perspectieven) voor 8 processen
 • concrete resultaten met BI en CRM: 3 miljoen euro savings, 2 miljoen euro extra inkomsten
 • Meer weten… download de presentatie van Nashuatec [0.6 MB]

CZ Actief in gezondheid [www.cz.nl]

CZ Actief in gezondheid

 • Aanbieder van zorgverzekeringen, meer dan 2,7 miljoen klanten, 4 miljard omzet, ongeveer 2.000 medewerkers
 • BI ingezet voor verbetering bottom-line resultaten en concurrentievoordeel, 5 miljoen extra budget, verbetering doorlooptijd mutaties
 • Organisatiebreed
 • FTE’s bespaard op informatievoorziening
 • Centraal metadatabeheer en definities
 • Sterke visie op BI, die vertaald is naar implementaties
 • 3 jaar op rij de beste service volgens Consumentenbond
 • veel gebruikers (50% van de medewerkers)
 • voldoende aandacht vanuit topmanagement voor BI
 • Meer weten… download de presentatie van CZ [0.7 MB]

Centraal Boekhuis [www.cb.nl]

Centraal Boekhuis

 • Logistieke dienstverlener in het boekenvak, distributie, opslag, vervoer en informatievoorziening voor meer dan 60 miljoen boeken per jaar
 • daadwerkelijk gebruik van BI door 393 uitgevers
 • samen samen samen, sterk in ketenlogistiek en BI in de keten
 • business en ICT samen verantwoordelijk
 • gedegen informatiearchitectuur als pijler, met drie lagen
 • Trendanalyses en voorspellingen
 • Uitgevers zijn tevreden, beoordeelden het van goed” tot “heel goed”.
 • Meer weten… download de presentatie van het Centraal Boekhuis [7 MB]

CATEGORIE: NON – PROFIT

UWV [www.uwv.nl]

UWV

 • De missie van UWV is: ‘Wij stimuleren werken. Als werken onmogelijk is, zorgen wij snel voor tijdelijk inkomen’. Afdeling Bezwaar en Beroep: 120 miljoen euro budget, 1.500 medewerkers in 17 regio’s
 • snelle implementatie van BI-systeem, binnen twee jaar, ook in het licht gezien van de relatief grote scope en het feit dat men vijf jaar geleden is ontstaan uit een fusie (GAK, et cetera)
 • goede gelaagdheid: van MT naar Regio naar Team naar medewerker, met daarop benchmarking, met een kwartaalprijs voor beste regio
 • concrete resultaten met BI: onder andere verlaging van doorlooptijden en verbetering tijdigheid
 • BI vanuit het managementteam, groot draagvlak aan de top
 • forecasting op basis van gegevens van andere divisies, zo helpt BI met het voorspellen van ontwikkelingen in het werkaanbod
 • combinatie met workflow voor operationele (direct) organisatiebesturing
 • Meer weten… download de presentatie van het UWV [0.2 MB]

Parnassia Groep [www.parnassia.nl]

Parnassia

 • Grootste GGZ organisatie van Nederland, 230 miljoen euro omzet, 3.700 medewerkers verdeeld over 50 locaties
 • streven naar transparantie, maatschappelijk verantwoord ondernemen en integraal management
 • BI als servicecentrum
 • Gaan concurrentie aan met andere regio’s
 • Duidelijke missie en visie op zorg en BI: ‘BI ontzorgt’ en ‘Ontzorgen van zorg’, en relatie met strategie en KPI’s
 • benchmarking, resultaten bespreken in MT’s
 • systeem is snel aanpasbaar (paar dagen doorlooptijd afhankelijk van complexiteit)
 • portal met autorisatie en op doelgroepen afgestemde rapportages
 • integraal gebruik door de gehele organisatie, van de Raad van Bestuur tot diverse managementlagen
 • de net ingevoerde landelijke basisset van prestatie-indicatoren had Parnassia al in 2005 ingevoerd.
 • Meer weten… download de presentatie van het Parnassia [1.7 MB]

Gemeente Delft [www.delft.nl]

Gemeente Delft

 • Uiteenlopende diensten en producten, 98.000 inwoners, 350 miljoen euro budget, 1.400 fte’s
 • sterke externe- en klantoriëntatie (burgers), dit wil men nog verder doorvoeren tot klantsturing, dit blijkt onder andere uit diverse onderzoeken die men regulier houdt (hierdoor krijgt met feedback van de burgers)
 • men streeft naar ‘een gemeente’, in plaats van allerlei diensten die de boventoon voeren
 • men heeft ook informatie over de wijken in het systeem, dus niet alleen procesinformatie, maar ook beleidsinformatie over ontwikkelingen in de stad.
 • Gemeente Delft gebruikt het systeem organisatiebreed, ook bij de clusters wijk/stadszaken en publiekszaken
 • gebruik van het INK-model als diagnose (om de 2-3 jaar door onafhankelijk bureau), en ook als verbeterinstrument, men bevindt zich ergens tussen fase 2 (proces) en 3 (systeem).
 • excellentie moet verder gaan dan modellen, er moet verlangen zijn bij de medewerkers (mensen) om verder en dieper te gaan, deze cultuuromslag is gaande
 • de essentie ligt bij Delft niet op de rapportages, maar op het gesprek over de cijfers in de rapportages.
 • Gemeentelijk Management Team (GMT) is verantwoordelijk voor definities van kengetallen en PI’s.
 • Geen BI competence center, wel een team voor informatiebeheer, men noemt BI ook geen BI maar managementinformatie
 • Meer weten… download de presentatie van de Gemeente Delft [0.1 MB]

Bekijk ook foto’s van de uitreiking
Bekijk ook het juryrapport van de zes genomineerden

EDIT POST