Business Analytics | De vervolgstap op Business Intelligence
Na Business Intelligence (BI) komt Business Analytics. Hoe ga je hiermee aan de slag om jouw organisatie intelligenter te maken?

geef je op voor de BI award

Business Analytics is een vervolgstap op Business Intelligence (BI). Met de informatie uit de Business Intelligence software, kun je scherpe en overzichtelijke analyses maken die je de juiste inzichten geven. Immers, de praktijk laat zien dat je informatie letterlijk als een legpuzzel kan zien. Als je alle stukjes goed bij elkaar legt, dan ontstaan begrijpelijke inzichten met daarin:

 • je financiële resultaten;
 • de klanttevredenheid;
 • het consumenten- en koopgedrag;
 • de concurrentie.

Puzzelstukjes blijken vaak niet te passen

Het probleem is echter dat de puzzelstukjes vaak niet blijken te passen. Bovengenoemde stukjes genereren een ongelofelijke hoeveelheid aan data en vormen een complexe data-omgeving.

Business Analytics

Circle of Business Analytics

En deze complexe data kan je dus omzetten naar bruikbare data door het slim gebruikmaken van Business Analytics.

Passionned Group weet als geen ander welke informatie je als organisatie nodig hebt om betere resultaten te behalen. De consultants hebben immers menig (sales)team begeleid bij het opstellen van de juiste dashboards en meetkaarten. Korte interviews en een gezamenlijke workshop zijn in dit verband het meest effectief. Tijdens zo’n workshop analyseren alle betrokkenen met elkaar de juiste informatie en vertalen deze door naar onder andere KPI’s.

Het eindresultaat is dat:

 • De klant de juiste KPI’s opgesteld heeft om op te sturen en daardoor de economische en commerciële exploitatie van het bedrijf kan verbeteren;
 • De klant op basis van de juiste KPI’s de doelstellingen beter kan volgen en daardoor de buitendienst gerichter kan werken;
 • De medewerkers ervaren dat informatie (“insights”) geen bedreiging zijn, maar juist een verrijking om slimmer te werken en te worden;
 • De klant langs het ravijn laveert en overleeft.

Over Business Intelligence

Business Intelligence is de juiste informatie bij de juiste persoon op het juiste moment in het bedrijfsproces ter beschikking stellen. En daarom staat Business Intelligence nooit op zichzelf.

Business Intelligence is een integraal onderdeel van de organisatie. Hoe meer medewerkers en managers (gezamenlijk) beslissingen nemen op basis van feiten, des te krachtiger de besluitvorming. Hierdoor neemt de kans dat de bedrijfsstrategie daadwerkelijk “tussen de oren komt” van de medewerkers en ook wordt uitgevoerd, toe.

Passionned Group adviseert hierover en neemt de klant mee in zijn passie en droom: Organisaties slimmer laten werken met behulp van Business Intelligence. Hiervoor hebben we een aantal modellen ontwikkeld waardoor de klant op een heldere en doelgerichte wijze zijn organisatie in het algemeen en de medewerkers in het bijzonder de juiste inzichten kan geven. In de visie van Passionned Group start het slimmer werken altijd vanuit de medewerkers. Als zij de juiste informatie hebben en weten waar de organisatie naar toe gaat, dan bereikt de ondernemer (of aandeelhouder) de stip op de horizon.

In dit interview vertelt Patrick Nelissen hier meer over: Interview Patrick Nelissen over Business Intelligence

Business Intelligence grijpt in op de volgende onderdelen:

Business Analytics en meer alignment

Het resultaat van Business Analytics is onder ander dat er meer alignment komt tussen de strategie en de bedrijfsprocessen en de organisatiestructuur. Door onder meer regelmatig goede stuurinformatie met elkaar te delen en te bespreken. Het maakt ook de prestaties inzichtelijk en Business Intelligence laat exact zien waar betere beslissingen plaats kunnen vinden. Hierdoor kunnen organisaties de verschillende stappen in een proces beter op elkaar afstemmen en met krachtige IT faciliteren. Met de juiste business analytics software kun je dan de beste analyses maken.

Enkele vragen om over na te denken

Wanneer je aan de slag gaat met Business Intelligence is het verstandig ook na te denken over de volgende vragen:

 • The Information Systems Strategy Triangle, Pearlson, Saunders 2004Welke doelen streeft de organisatie na en hoe weten medewerkers in hoeverre die behaald zijn?
 • Welke strategie volgt de organisatie en hoe kan zij nagaan of deze op koers is?
 • Wat zijn de kenmerken van de organisatiestructuur? Hoe en bij wie zijn verantwoordelijkheden belegd?
 • Op welke manier kan goede informatie met beheersing vanuit planning & control en innovatie, creativiteit en ontwikkeling worden gecombineerd?
 • Op welke manier willen wij gaan sturen en hoe gaan we elkaar daarbij helpen?

De antwoorden op deze vragen helpen je om Business Intelligence beter te richten, in te richten en te borgen. Wanneer de strategic fit er is, dienen ook de informatiesystemen met de (IT) strategie aligned te zijn.

Een stappenplan aan de hand van de PDCA-cyclus

Vanuit de strategie wordt het stappenplan aan de hand van de “plan-do-act-check” cyclus geconcretiseerd:

De PDCA cyclus met Inspireren Mobiliseren Waarderen en Reflecteren

“Business Analytics is vooral cultuur” — Patrick Nelissen

De PDCA-cyclus helpt ook om met regelmaat stil te staan bij gedrag, vaardigheden en cultuur. Immers, Business Analytics dient gebruikt te worden voor analyse, discussie en actie. Niet eenmalig, maar continu. Dat vereist onder meer, zo blijkt uit onderzoek, een cultuur waarbij het geven en ontvangen van feedback vanzelfsprekend is.

PLAN

 • samenhang
 • doelstellingen
 • uit te voeren acties
 • KPI’s en normen
DO

 • uitvoeren
 • registreren
 • verantwoorden

 

CHECK

 • voortgang
 • resultaat
 • effect
 • oordeel
 ACT

 • bijsturen en (tegen)maatregelen
 • plannen actualiseren
 • interactie

De PDCA-cyclus is een krachtig instrument om verbeteringen stapsgewijs door te voeren op basis van goede managementinformatie.

Neem vrijblijvend contact op

Een selectie van onze klanten

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met business analytics (de vervolgstap op business intelligence) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek, Managing Director

DAAN VAN BEEK MSc

Managing Director & auteur van 'De intelligente, datagedreven organisatie'

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
16
EDIT POST