Dutch BI & Data Science Award™

'Nederlandse bedrijven hebben laag IQ'

Business Partner
Door: Daan van Beek MSc
Business Partner
Inhoudsopgave

Bedrijven en instellingen kunnen nu het ‘IQ’ van hun organisatie testen. Op de website www.biaward.nl is een vragenlijst beschikbaar waarmee vanuit vijf invalshoeken kan worden bepaald hoe slim een organisatie is: de Nationaal BI Survey. Gemeten wordt onder andere in welke mate de zintuigen, het brein en ledematen van de organisatie zijn ontwikkeld en goed met elkaar samenwerken.

Behoorlijk laag IQ

Voorafgaand aan de lancering van ‘De IQ-test voor organisaties’ heeft een team van zes organisatie-experts in het voorjaar van 2007 een onderzoek uitgevoerd onder 115 organisaties. De resultaten daarvan tonen aan dat Nederlandse bedrijven en instellingen behoorlijk laag scoren. Men behaalt een 4,5 op een schaal van 10. Organisaties die de afgelopen jaren financieel goed presteerden, en daarbij zichtbaar baat hadden van Business Intelligence tools en een slimme organisatie, behaalden een voldoende (6,2). Weliswaar is dit nog mager, maar toch significant beter dan het gemiddelde.

Organisaties worden helaas niet vanzelf slim

Van oudsher bevatten deze verkokerde en gefragmenteerde systemen, structuren en culturen. Dit belemmert effectieve besturing en slimmer werken, zowel binnen de organisatie, alsook over de grenzen heen. Net alsof het organisatiebrein verkeert in constante verdoving en zich afsluit voor signalen die vragen om gezamenlijke actie en nieuw integraal beleid.

De intelligente organisatie

“De individuele zintuigen van een organisatie zijn doorgaans behoorlijk ontwikkeld. Echter, het interpreteren van de verschillende signalen en op basis daarvan integraal actie ondernemen en samenwerken, daar schort het aan bij veel organisaties” aldus Daan van Beek, research director Passionned Group en auteur van het boek ‘De intelligente organisatie’. Feitelijk komt het hierop neer dat medewerkers van verschillende afdelingen en diensten binnen een organisatie maar moeilijk komen tot samenwerken. Ook al heeft iedereen die er werkt een hoog IQ, we kunnen dat niet zomaar bij elkaar optellen.

10 stellingen voor een hoger IQ

Je wilt (nog) slimmer datagedreven werken en klantgericht ondernemen op het scherpst van de snede? Dan zijn goede aansturing, een collectief denkvermogen en sociale innovatie onontbeerlijk. Slimmer werken dan gisteren; en daarmee meer wendbaar zijn dan de concurrent. Effectief samenwerken met collega’s, in lijn met de strategie en 360 graden klantgericht.

De realiteit

Maar, de realiteit blijkt vaak anders: interne politiek, gebrekkige stuurinformatie, eigen koninkrijkjes, passief gedrag en louter managen op output blokkeren het vrijelijk stromen van informatie en daarmee het optimaal benutten van kennis, hetgeen uiteindelijk het eindresultaat beperkt.

Het kan en moet anders!

Kan je alle 10 stellingen met INSTEMMING afvinken?!

1. Ik weet dat mijn dagelijkse activiteiten bijdragen aan de strategie en missie van mijn organisatie.
2. Ik voel me integraal onderdeel van mijn organisatie; we streven allen hetzelfde na.
3. Beslissingen neem ik op basis van betrouwbare cijfers en relevante achtergrondinformatie.
4. Ik verdiep me in belangrijke cijfers en analyseer deze grondig.
5. Informatie die ik nodig heb om mijn werk goed te doen, tover ik met enkele klikken op het scherm.
6. Mijn leidinggevende bespreekt met mij belangrijke cijfers, gebeurtenissen en prestaties.
7. Klanten zijn niet alleen van de afdeling verkoop maar van iedereen binnen de organisatie
8. Mijn werk staat volledig in het teken van klantwaarde creatie.
9. Wij spreken elkaar aan op (niet) klantgericht denken en handelen
10. Mijn leidinggevende doet er alles aan om mij slimmer te kunnen laten werken.

Nog veel gesloten structuren

Leo Kerklaan, managementexpert en voorzitter van de jury van de BI Awards, weet wel waar dat aan ligt. “Binnen organisaties zie je veel gesloten structuren, eigenlijk allemaal koninkrijkjes. Vooral als er vernieuwing plaats moet vinden, blijkt het uitermate lastig om vanuit één gedachte slim samen te werken. Men heeft het gevoel iets te moeten inleveren. De eigen afdeling gaat een stap achteruit. Maar men beseft daarbij niet dat de totale organisatie twee stappen vooruit kan gaan!”

Verrassende ontdekkingen en conclusies

Het onderzoeksteam van het Nationaal BI Survey onderzocht de afgelopen jaren honderden organisaties en kwam tot een aantal verrassende ontdekkingen en conclusies. Deze zijn te downloaden door de volgende link aan te klikken: Hoe intelligent of dom is Nederland v12.PDF. Business Intelligence (BI) toepassingen helpen bij integratie, samenwerken, klantgericht werken en het bereiken van substantieel betere prestaties.

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met datagedreven werken of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek - Business Partner

DAAN VAN BEEK MSc

Business Partner

Neem contact met mij op

Fact sheet

___ organisaties geholpen
___ trainingen & workshops
___ deelnemers opgeleid
Beoordeling klanten 4,8 sterren
___ consultants & docenten
3 kantoren
18 jaar ervaring