Business Analytics onderzoek | rendement BI niet louter in geld

'Conclusies BI onderzoek maar al te waar'

Geschreven door
Passionned Group is dé specialist in datagedreven werken, dashboards, KPI's, continu verbeteren, algoritmes, data science en BI. Om het jaar organiseren we de Dutch BI & Data Science Award™ voor intelligente, datagedreven organisaties waar data de dienst uitmaakt.

Reactie

Naar aanleiding van de publicaties van de Nationale BI Survey in diverse vakbladen waaronder Computable van vrijdag 30 januari jl. – BI betaalt zich bijna nooit terug – kunnen we in ieder geval constateren dat het onderwerp leeft.

Verlies de realiteit niet uit het oog

Wij begrijpen ook dat u, net zoals wij, het vak een warm hart toedraagt. Echter, we moeten de realiteit – overeenkomend met de perceptie van veel BI en business managers, CIO’s en CFO’s – niet uit het oog verliezen. Juist daarom doen we al sinds 2004 gedegen onderzoek naar het effect van BI en performance management binnen het Nederlandse bedrijfsleven en de publieke sector.

Met als doel: het achterhalen van de kritische succesfactoren van BI. En die hebben we nu boven tafel! En laten we daarvan leren. De feiten niet proberen te negeren of te ontkennen, maar deze proberen te begrijpen. Juist dan ontstaat de mogelijkheid om BI veel vaker succesvol te laten zijn, zoals bij Ahold, winnaar van de vorige editie van de BI Awards.

Onbevredigend: maar 21% boekt succes met Business Intelligence

Natuurlijk vinden ook wij het onbevredigend om te horen dat maar 21% van de organisaties succes boekt met Business Intelligence, waarvan slechts 6,6% uitmuntende prestaties neerzet. Maar we laten ons er niet door ontmoedigen, we hebben nu meer inzicht in de route naar succes van BI en hoe we het rendement aanzienlijk kunnen verhogen. Namelijk, door veel meer dan voorheen, nadrukkelijk rekening te houden met de zachte en menselijke kant van business intelligence en performance management.

Een representatieve steekproef

We geven hieronder beknopt uitleg over een aantal zaken die bij het onderzoek van belang zijn geweest en naar ons idee uitleg of nuancering behoeven. De details van het onderzoek – dat is uitgevoerd onder 389 organisaties, een representatieve steekproef op een populatie van 2.950 organisaties – kunt u vinden in het onderzoeksrapport. Tot slot presenteren we een aantal van de meest kritische succesfactoren die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen.

Het rendement van BI is niet louter financieel

Gevraagd is of de prestaties en (financiële) resultaten van de organisatie de afgelopen tijd substantieel zijn verbeterd. Als prestatie-informatie een positieve bijdrage leverde aan de organisatie, is gevraagd op welke prestatiegebieden het betrekking had. Het kan ook gaan om een hogere klanttevredenheid en een verbetering van het ziekteverzuim, of dat innovatie een hogere slagingskans heeft. Het rendement gaat dus niet alleen over financieel voordeel, maar omvat alle prestaties en resultaten.

“Ik vind de concluderende analyses logisch en opnieuw illustreren dat BI iets integraals moet zijn, en zeker niet gedomineerd moet worden door Finance.”

Gerard Struijf, adviseur Boer & Croon, voorzitter CRM Assocation NL, jurylid BI Awards.

BI is geen IT-project

Iemand stelt: “De vraag of een BI-project (of enig ander IT-project) zich terugbetaalt […]”. Hier zit precies de kern van het probleem, BI is niet alleen een IT-project, het is een mengeling van gedrag, managementmodellen en technologie, waarbij de kritische succesfactoren vooral aan de gedragskant liggen.

“Uiteraard betaalt een goede informationele omgeving zich terug – meer dan dat zelfs. Lees alleen eens het laatste boek van Thomas Davenport: Competing on Analytics. Helaas voldoen lang niet alle BI-systemen aan de eisen die je aan een dergelijke omgeving kunt stellen. Nog maar sporadisch wordt informatie gezien als een strategisch bedrijfsmiddel, met een bijbehorende visie, strategie en sturing. BI-oplossingen zijn hierdoor maar al te vaak te technology driven, de facto korte termijn oplossingen gericht op single-point issues en zich beperkend tot het beschrijven van het verleden.

De conclusies uit het onderzoek zijn denk ik dan ook maar al te waar. ‘Informatie’ op de juiste manier ingezet is bij uitstek geschikt om competitief voordeel te behalen – misschien juist wel omdat er nog steeds zoveel niet-succesvolle BI oplossingen worden opgeleverd!”

Egbert Dijkstra – Director BI Ahold, jurylid BI Awards

Wakker schudden is niet het doel

Dit is niet een doel op zich geweest, maar een neveneffect van de uitkomsten van het onderzoek. Dat er momenteel veel stof opwaait, is geen toeval. BI wordt nog vaak vanuit de techniek aangevlogen en als haarlemmerolie voorgesteld. Opvallend is dat veel eindgebruikers zich in de onderzoeksresultaten herkennen, zij weten gewoon dat het moeilijk is om resultaten te boeken. Zo vertelde onlangs een opdrachtgever “Ik merk dat het aardig wat doorzettingsvermogen kost om BI van de grond te krijgen”. In werkelijkheid was ze erg geschrokken van de weerstand die het BI initiatief opriep.

“Daan beweert […] niets anders dan dat BI in engere zin (hoe mooi ook) nooit verantwoordelijk kan zijn voor betere performance van de organisatie. BI kan wel een randvoorwaarde zijn voor goed prestatiemanagement.”

Leo Kerklaan, Holland Consulting Groep, jurylid BI Awards.

Beste klant… wij houden rekening met de zachte factoren

Hoe kunnen wij als markt hier gezamenlijk verandering in aanbrengen. Beste klant, ja inderdaad BI is erg lastig, maar… als u ook rekening houdt met de zachte factoren (die eigenlijk heel hard zijn) zoals cultuur, politiek, gedrag en competenties, is er een behoorlijke kans dat we aanzienlijk beter kunnen slagen. En trek daar gerust enige tijd voor uit. De directeur van een collega-bedrijf belde ons vanmorgen “Bij een klant van ons hebben we vier jaar geleden een oplossing neergezet, en nu pas gaat men echt ontdekken wat een krachtige mogelijkheden BI biedt voor inzicht en sturing.”

BI is niet alleen technologie

BI is een proces om je organisatie beter te besturen, prestaties te verbeteren en de organisatie te ontwikkelen. Uit het onderzoek blijkt op geen enkele manier dat er een significante relatie gevonden kon worden tussen het hebben van een datawarehouse – of BI software – en succes. Uiteraard heb je het nodig, net als water voor een mens nodig is, maar het is niet kritisch. Wat wel significant en kritisch is: elkaar aanspreken op negatieve en positieve prestaties, informatie gebruiken van analyse en actie, normen regelmatig evalueren en bijstellen, een cultuur gericht op samenwerken, betrokkenheid van de directie, et cetera. Vooral de zachte factoren bepalen het succes van BI.

“Conclusie is dat BI geen technisch implementatie project is, maar dat de gehele organisatie veel meer betrokken moet zijn. Zo niet dan beperkt BI zich tot wat rapportages en analyses die meestal geen directe toegevoegde waarde leveren.”

Freek Kamst, managing director Newcom, jurylid BI Awards.

De kritische succesfactoren – het vervolgonderzoek

Onderstaande tabel toont de belangrijkste scores van de ‘slecht’en goed presterende organisaties op de meest essentiële vlakken van business intelligence en performance management. Deze succesfactoren variëren van zeer kritisch tot licht kritisch, en hierop bewust gaan sturen kan de succesratio van BI aanzienlijk verhogen.

De kritieke succesfactoren van Business Analytics
[…] De overige succesfactoren en details zijn te vinden in het onderzoeksrapport.

“Mijn conclusie is dat we door moeten gaan om het geheim van performance management te ontrafelen. We moeten nog veel meer onderzoek doen. Daan moet gewoon doorgaan. Cracking the code!” Leo Kerklaan

Stel jullie klanten als voorbeeld dat BI heel succesvol kan zijn

Een Ahold, CZ Actief in Gezondheid, DSM Innovation, Parnassia, KPN Mobiel en Ricoh, allemaal organisaties die aantoonbaar succes hebben bereikt met BI. Beoordeeld door een onafhankelijke vakjury met een wetenschappelijke achtergrond en jarenlange praktijkervaring. Veel van onze collega’s hebben in reactie op de uitkomsten van het onderzoek, geroepen dat BI zich wél bijna altijd terugbetaalt. Daarom willen we hen uitdagen… meld die organisaties aan voor de BI Awards, en stel jullie klanten als voorbeeld dat BI wel heel succesvol kan zijn.

De uitdaging: maak van BI een groot succes

Het onderzoeksrapport ‘De 7 grootste valkuilen van BI’ en de volledige lijst met kritieke succesfactoren is vanaf vandaag te bestellen via onze website www.passionned.nl. Hierin wordt ook uitleg gegeven over de nauwkeurigheid, populatie en betrouwbaarheid van het onderzoek. Wilt u uw organisatie benchmarken op BI en performance management met uw branchegenoten, surf dan naar www.biaward.nl.

EDIT POST