Juryrapport editie 2005

Foto Daan van Beek MSc
Auteur: Daan van Beek MSc
Business Partner
Inhoudsopgave

Op donderdag 16 maart kwam tijdens het Congres & Expo Business Intelligence in Spant! te Bussum de jury bijeen om de inzendingen van de genomineerden te beoordelen en daarin een rangorde aan te wijzen voor wat betreft de 1e, 2e en 3e prijs zowel voor de sector profit als non-profit. Uit de voorselectie zijn 6 kandidaten genomineerd. De jury werd voorgezeten door mr. Leo Kerklaan en bestond verder uit de heren Ferdinand Sennema, Egbert Philips, Freek Kamst en Daan van Beek. Voor de profitsector waren genomineerd op basis van een voorselectie van zeven kandidaten: Festo, KPN Mobiel en T-Mobile. Voor de non-profitsector zijn uit een voorselectie van zes kandidaten genomineerd: ASVZ, CFI en het Kadaster. De voorselectie is overigens gedaan onder 279 organisaties die meededen aan het ‘Nationaal Onderzoek Business Intelligence’. Daarvan dongen bijna vijftig organisaties mee naar de Award, vanwege hun relatief hoge ‘intelligentie’ score.

Beoordeling profitsector:

De 3e prijs is toegekend aan T-Mobile

T-mobileDe jury overwoog dat T-Mobile opereert in een zeer beweeglijke, concurrerende markt. Business Intelligence (BI) kan in deze situatie een grote rol spelen doordat het klantgericht opereren en hiermee de competitieve positie kan versterken. T-Mobile heeft hierin aantoonbaar resultaat weten te bereiken. Niet alleen zijn nieuwe abonnees geworven, ook de klanttevredenheid is toegenomen. En het aantal klachten is aanzienlijk afgenomen. De jury heeft vastgesteld dat in lijn met het model van de intelligente organisatie de sensitiviteit van T-Mobile goed ontwikkeld is: de organisatie weet signalen van klant en markt goed op te vangen.

De introductie van Business Intelligence heeft de organisatie stimulerend ter hand genomen. Onder meer zijn duidelijke quick-wins gerealiseerd zoals een sterk verbeterde creditcheck. Naar het oordeel van de jury is T-Mobile hiermee op de goede weg. Verbeterpunten zijn er ook. Zo kan de telecomprovider meer aandacht besteden aan de interne verwerking van de binnengekomen signalen (capaciteit) en ook zou Business Intelligence zich tot meer aspecten kunnen gaan uitstrekken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verkrijgen van een nog completer klantbeeld. Namens T-Mobile nam de heer Peter Meefout de 3e prijs in ontvangst.

De 2e prijs is toegekend aan Festo B.V.

FestoDe voorzitter van de jury gaf aan dat deze beslissing niet gemakkelijk is geweest omdat de strijd om de 1e en 2e plaats een nek-aan-nek race was. Bij de beoordeling heeft de jury onder meer overwogen dat Festo in een dynamische B2B-markt opereert. Dit brengt met zich mee dat het BI-systeem het kwaliteitsstreven en het leveren van maatwerk moet kunnen ondersteunen. In een relatief kleine vestiging (Festo is onderdeel van een Duits moederbedrijf en telt 150 medewerkers) is het invoeren van een BI-systeem vaak lastig omdat daar juist de neiging bestaat zaken buiten het systeem om te regelen. Festo is er goed in geslaagd het BI-systeem te implementeren. De jury heeft overwogen dat dit (nog) niet geleid heeft tot een beter economisch resultaat dan de concurrentie. Wel heeft de jury kunnen vaststellen dat het voortbrengingsproces en het innovatieproces door BI aan kwaliteit hebben gewonnen.

Festo heeft een integrale aanpak weten te realiseren, onder meer door de hrm-functie en innovatie ook in het systeem onder te brengen. Het sociaaldynamisch element kreeg van meet af aan aandacht, waardoor medewerkers een cruciale rol spelen. Dit nu is juist een element dat nogal eens te weinig aandacht krijgt. Festo werd beoordeeld als een kleine maar intelligent opererende organisatie. Mevrouw Odilia Rodriques nam de 2e prijs in ontvangst.

De Winnaar. De 1e prijs ging naar KPN Mobiel.

KPN MobielDeze organisatie is al jarenlang in veranderingsprocessen gewikkeld en heeft na het overwinnen van de nodige moeilijkheden kans gezien om een sterke klantoriëntatie te realiseren. Beweeglijkheid (de metafoor van de groep spreeuwen dringt zich op) en klantoriëntatie zijn voor de jury doorslaggevend geweest om aan KPN Mobiel de 1e prijs toe te kennen. Net als T-Mobile opereert KPN hierbij in een zeer turbulente competitieve omgeving. Business Intelligence experts zorgen hierbij voor een scherp zicht op het klantprofiel en de klantwaarde. Niet alleen op hoog niveau in de organisatie.

Het sprak de jury aan dat KPN Mobiel er met Business Intelligence ook voor heeft gezorgd dat de informatie daar is waar de operationele acties worden genomen. Op die wijze ondersteunt BI het nemen van besluiten door de lagere organisatieniveaus, hetgeen een positieve invloed heeft op het commitment van de medewerkers. Ondersteunend hierbij is het zogenoemde “achtjes draaien”, waarmee informatie van buiten naar binnen tot besluitvorming leidt, zowel op de hogere als de lagere niveaus. Tegelijkertijd kunnen managers de uitgezette acties ook evalueren op hun effectiviteit.

Door een verstandig toegepaste centralisatie heeft KPN Mobiel bovendien bereikt dat de integriteit van de systeemdata zeker is gesteld. Als punten voor verbetering hield de jury KPN Mobiel voor om de minder commerciële aspecten in het BI-systeem een belangrijke rol te laten spelen. Ook gaf de jury aan dat de uitbouw van het systeem in het vervolg meer stapsgewijs kan plaatsvinden. Michiel Valk mocht de bronzen uil als een tastbaar en symbolisch resultaat van de door KPN Mobiel geleverde inspanningen van de jury in ontvangst nemen.

Beoordeling non-profitsector:

De 3e prijs is toegekend aan het Kadaster

KadasterDe jury heeft overwogen dat het Kadaster niet opereert in een marktomgeving, maar een taakorganisatie is. Naar het oordeel van de jury kunnen taakorganisaties ook als intelligente organisaties functioneren, maar invoeren van Business Intelligence wordt er niet altijd door bevorderd omdat de externe druk ontbreekt. Het feit dat een taakorganisatie BI toepast, is dan ook opmerkelijk en wordt door de jury ook gewaardeerd.

Weliswaar is het Kadaster een stabiele organisatie, maar de medewerkers participeren ook in internationale ontwikkelingen. De jury was vooral gecharmeerd van de Europese ambities van het Kadaster. Het eens zo rustige wereldje van het Kadaster is in beweging en dat heeft zijn repercussies voor de inrichting en realisatie van de primaire processen. Met BI heeft het Kadaster de weg ingeslagen naar procesoptimalisatie en naar het intelligenter maken van processen. Patrick Wiegers nam de 3e prijs namens het Kadaster in ontvangst.

De 2e prijs is toegekend aan Carante Groep

Carante GroepDeze organisatie is een belangrijke speler in de zorg, vooral in de gehandicaptenzorg en de psychiatrische zorg. De paradigma’s in deze sector staan ter discussie. De sensitiviteit van BI bij de Carante Groep is zowel op strategisch als operationeel niveau sterk ontwikkeld. Dit hangt nauw samen met een nieuw concept waarbij de patiënt anders wordt benaderd, namelijk als klant. BI speelt hierbij een speciale rol.

Doordat de Carante Groep kans heeft gezien met BI diep in de organisatie door te dringen, kan zij met BI het zorgproces adequaat ondersteunen. De jury heeft dit gewaardeerd, maar maakt de kanttekening dat de Carante Groep BI nog veel meer als ontwikkelinstrument kan inzetten. Een tweede kanttekening is dat het management meer dan nu het geval is nieuwe initiatieven op gebied van BI zou moeten dragen. De jury heeft verder overwogen dat de capaciteit en integratie steeds beter worden ingevuld. Door de instelling van een shared service center is de organisatie hiermee goed op weg. Namens de Carante Groep nam de heer Joris van Wijngaarden de 2e prijs in ontvangst.

De Winnaar: de 1e prijs ging naar CFI

CFI
Deze organisatie opereert in het onderwijsveld. In de afgelopen jaren heeft CFI een nieuw leading concept weten te realiseren. De introductie hiervan is goed ondersteund met BI. Er vond een transformatie plaats van administratieve afhandelaar naar informatiemakelaar en adviseur als het gaat om de verdeling en bewaking van onderwijsbudgetten. CFI is daarmee uitgegroeid tot een kennis- en informatiecentrum. Met dit concept bedient CFI meerdere partijen in de markt. Niet alleen het uitvoerend onderwijs, maar ook de inspectie en de beleidsmakers van het ministerie.

De systemen van CFI zijn zo goed op orde dat zij aan deze partijen benchmarkinformatie kan verstrekken. Het sprak de jury aan dat BI hierbij niet alleen is ingezet als beheertool maar vooral als ontwikkeltool. De jury heeft vastgesteld dat hiermee het leading concept een stevige fundering heeft gekregen. De organisatie moet echter nog een slag maken om hiervan maximaal te kunnen profiteren. Het nieuwe concept vraagt om een andere stijl van werken waarin de medewerkers moeten meegaan. Op dit gebied is nog het een en ander te doen, zoals overigens bij veel organisaties die BI implementeren. Niettemin vindt de jury dat de eerste prijs in de non-profitsector aan het CFI toekomt. Namens de organisatie werd deze in ontvangst genomen door de heer Chris Tils.

Dit vind je misschien ook interessant

Uitgelichte afbeelding Mobile BI verandert in sneltreinvaart
Mobile BI verandert in sneltreinvaart
Uitgelichte afbeelding Juryrapport Dutch BI & Data Science Award 2021
Juryrapport Dutch BI & Data Science Award 2021
Uitgelichte afbeelding Juryrapport 2006
Juryrapport 2006

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met datagedreven werken of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Foto Daan van Beek - Business PartnerDAAN VAN BEEK MScBusiness Partner

Neem contact met mij op

Fact sheet

___
klanten
___
trainingen & workshops
___
mensen opgeleid
9,6
klanttevredenheid
___
consultants & docenten
3
kantoren
19
jaar ervaring