Dutch BI & Data Science Award™

Juryrapport editie 2007-2008

Business Partner
Door: Daan van Beek MSc
Business Partner
Juryrapport van de Dutch Business Intelligence Award 2008

Volwassen en professionele BI-organisatie

De uitreiking van de Business Intelligence Awards, een prestigieuze prijs voor de ‘slimste organisatie’ van Nederland, vond dit jaar plaats tijdens het BI Event & Career Day 1 april op de TU Delft. In aanwezigheid van ruim honderd genodigden heeft het supermarktconcern Ahold de 1e prijs, een prachtige bronzen uil, in de wacht weten te slepen, onder andere door een uitermate volwassen en professionele BI-organisatie op te zetten en een infrastructuur die een zéér indrukwekkend aantal van zes miljoen informatievragen uit negentig verschillende informatiebronnen in een tijdsbestek van één jaar afhandelt.


2e prijs voor Kin Machinebouw, ProRail de 3e prijs

Het Brabantse bedrijf Kin Machinebouw ging er vandoor met de 2e prijs en het spoorbedrijf ProRail heeft de 3e prijs in ontvangst mogen nemen. De ‘best practice’ prijs, een eervolle vermelding, is naar DSM Innovation gegaan. Dit onderdeel van DSM heeft excellente prestaties neergezet door een uitgebalanceerde combinatie van business intelligence, innovatie en competentiemanagement. De criteria en procedure voor de selectie van de winnaars en de meest opvallende resultaten zijn verderop in dit juryrapport te lezen.

Een pittige procedure

De winnaars zijn na een pittige procedure geselecteerd uit ruim honderdtwintig organisaties. De organisaties zijn over een periode van twee maanden onderzocht op ruim zestig aspecten die volgens de jury van doorslaggevend belang zijn voor creëren van een intelligente organisatie. De validatie van de aspecten is door deelnemers van de opleiding Bedrijfskunde van de Rotterdam School of Management (RSM) op locatie uitgevoerd met de verschillende verantwoordelijken van de genomineerde bedrijven. Tijdens het juryberaad op 28 februari hebben de deelnemers – werkzaam in het bedrijfsleven en non-profit – hiervan gedetailleerd verslag uitgebracht. Vervolgens hebben de vijf slimste organisaties in maart auditie gedaan voor de jury in het gebouw Gravensteen, de voormalige (privé)gevangenis van de graven van Holland, nu behorend tot de Leiden University School of Management. Op basis hiervan is één genomineerde afgevallen. Op 1 april, tijdens het BI Event, heeft de jury de winnaars bekendgemaakt.

De 3e prijs ging naar ProRail

ProRail heeft de bedrijfsdoelstellingen en afspraken met de overheid uitstekend doorvertaald naar Key Performance Indicators (KPI’s). Op basis van periodieke prestatie- en scenarioanalyses wordt het beleid bijgesteld. De jury heeft kunnen vaststellen dat BI planmatig is ontwikkeld en dat het structureel wordt ingevuld vanuit bedrijfsdoelstellingen. ProRail bevindt zich in de beginfase. Er is nog geen sprake van bedrijfsbrede BI. Het bedrijf richt zich momenteel vooral op de primaire logistieke processen. Het is door BI nu in staat om het (preventief) onderhoud van bepaalde trajecten beter te voorspellen. ProRail verdient daarom de 3e prijs! Het is goed bezig om BI structureel en geaccepteerd in te bedden in de organisatie.

De 2e prijs ging naar Kin Machinebouw

Kin is een kleine intelligente organisatie met een volledig gecentraliseerde informatievoorziening. De BI-integratie staat op een hoog niveau en vormt één van de pijlers van de strategie van Kin. Deze strategie wordt expliciet doorvertaald naar de mensen op werkvloer en komt ook sterk tot uitdrukking in het op barcode gebaseerde activiteitenregistratieproces. Kin heeft niet alleen BI voor sturing in het productieproces, maar ook voor strategische beleidsbeslissingen. Het bedrijf heeft ook concrete resultaten geboekt, zoals het terugbrengen van het aantal creditnota’s en het verkorten van de “Order to Delivery”. Door nog meer (zachte) klantinformatie te gebruiken, kan de orderconversie wellicht nog verder toenemen. Deze 100-jarige organisatie verdient de 2e prijs.

De ‘best practice’ prijs ging naar DSM Innovation

Innovatie is een van de belangrijkste processen binnen DSM. Het concern gebruikt BI voor de aansturing, monitoring en de prioriteitstelling van haar belangrijkste innovatieprogramma’s. De haalbaarheid van deze innovaties wordt met BI & Big Data zo vroeg mogelijk bepaald. Gedurende het innovatietraject denkt het management al na over de ontwikkeling van de toekomstige noodzakelijke competenties. Dit is een prachtige mix van innovatie, competentiemanagement en competitive intelligence. De time-to-market neemt hierdoor af, hetgeen voor de veelal kostbare productintroducties binnen DSM van levensbelang is. DSM gebruikt BI zowel voorspellend als terugkijkend op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Binnen het DSM Innovation Center spelen strategische datasets een belangrijke rol bij het fuzzy front end, het continu bijsturen van het innovatieproces en de well-defined rear-end beslissingen. DSM verdient hiermee de ‘best practice’ prijs, omdat het bedrijf BI inzet voor excellente innovatie.

De 1e prijs ging naar Ahold

Ahold heeft een zeer professionele BI-organisatie met een infrastructuur die zes miljoen informatievragen uit negentig verschillende informatiebronnen in 1 jaar tijd kan afhandelen. Bij Ahold wordt BI gebruikt door alle managementlagen. Een mooi voorbeeld zijn de winkelmanagers die iedere ochtend kijken hoe het ervoor staat. Daarnaast leunt Ahold’s differentiatiestrategie zwaar op haar BI-strategie. Dit komt onder andere tot uiting in de assortimentsbeslissingen. Deze nemen managers veelal op basis van een verregaande vorm van automatisering. Ahold leert van haar klanten, en deelt die informatie met leveranciers op een structurele wijze. De adoptie van BI binnen Ahold is indrukwekkend. Ahold is een zeer “BI volwassen” organisatie met nauwelijks hiaten, zowel op het gebied van de strategische BI als bij de executie hiervan. En daarom verdient Ahold met recht de 1e prijs.

Gerard Struijf, Daan van Beek
namens de jury

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met datagedreven werken of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek - Business Partner

DAAN VAN BEEK MSc

Business Partner

Neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen ___
Trainingen & workshops ___
Deelnemers opgeleid ___
Beoordeling klanten 9,6
Consultants & docenten ___
Kantoren 3
Jaar ervaring 18